• [Yesss日历记事] 1.9更新日志  

 • 2019-2-2 0:00:00
 • 感谢大家的宝贵意见,我会认真考虑每个建议,你的意见是我的动力

  祝大家新年快乐 ^_^

  Yesss日历事务记事1.9更新日志:

  1.恢复完成事务的删除线功能

  2.已知bug的修复  

   


  欢迎大家的使用,如果使用过程有任何疑问或者任何意见,欢迎发邮件到:YesssCN@163.com

Copyright © 2013 - 2018 夜狮软件分享 Yesss.com.cn       |       粤ICP备13076609       |